1971

Powstanie rodzinnej wędzarni w Wejherowie
Jerzego i Lidii Trylskich.
Image is not available
1978

Uruchomienie zakładu produkcji marynat w Redzie (obecna lokalizacja Baltic United). Firma świadczy usługi solenia i marynowania ryb dla przedsiębiorstw państwowych.
Image is not available
1988

Firma przyjmuje nazwę „FISHPOL”.
Image is not available
1992

Uruchomienie wędzarni ryb w centralnej Polsce
(Nick k/Działdowa).
Image is not available
1997

Na bazie firmy „FISHPOL” powstaje spółka rodzinna „ARTRYB”, udziałowcami zostają Jerzy, Andrzej i Roman Trylscy, która zajmuje się produkcją i handlem rybami wędzonymi, marynowanymi i mrożonymi.
Image is not available
2007

Andrzej Trylski wraz z żoną Magdaleną powołuje do życia ”BALTIC UNITED” z siedzibą w Redzie. Firma działa jako importer i dystrybutor ryb mrożonych.
Image is not available
2012

Baltic United, korzystając z dotacji unijnych, uruchamia nowy zakład produkcji ryb mrożonych w Redzie.
Image is not available
2015

W siedzibie firmy powstał nowy budynek biurowy.
Image is not available
2015

Firma oddaje do użytku nowy kompleks magazynowy wraz z przetwórnią ryb pelagicznych. Wzbogaca swoją ofertę o własne produkty solone i marynowane typu PREMIUM.
Image is not available
2018

Baltic United wraz z Koreańskim partnerem, jako pierwsza firma w Polsce rozpoczyna produkcję marynowanej ikry z gromadnika „MASAGO”.
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rybacki

Image is not available

Firma Baltic United Andrzej Trylski Sp.K. korzysta z pomocy środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Do tej pory udało nam się zrealizować trzy projekty:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach środka 2.5
.
„Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu", objętego osią priorytetową 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”

2012: Tytuł projektu „Uruchomienie zakładu przetwórstwa ryb Baltic United Andrzej Trylski Spółka Komandytowa”

2014: Tytuł projektu „Zakup maszyn i urządzeń dla zakładu produkcyjnego Baltic United Andrzej Trylski Spółka Komandytowa”

2014: Tytuł projektu „Dalszy wzrost konkurencyjności Baltic United Andrzej Trylski Spółka Komandytowa”
.

Slider